HostMem经典云服务器77折促销 - saber的自留地

/ 0评 / 0

HostMem经典云服务器77折促销,还剩最后一个产品,所剩无几,需要的抓紧下单!

1024MB RAM
– 1x vCPU
– 20GB SSD space RAID-10
– 500GB transfer/mo
– 100Mbps uplink
– 1x IPv4
– 2x IPv6
– KVM/duduVM
$12.99/year,$10.00/year
– Order link:https://vm.hostmem.com/vm/create/7

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注