HostMem经典云服务器77折促销,还剩最后一个产品,所剩无几,需要的抓紧下单!

  • #折扣码#:23off有效期1周

1024MB RAM
– 1x vCPU
– 20GB SSD space RAID-10
– 500GB transfer/mo
– 100Mbps uplink
– 1x IPv4
– 2x IPv6
– KVM/duduVM
$12.99/year,$10.00/year
– Order link:https://vm.hostmem.com/vm/create/7

最后修改日期:2020年9月4日

留言

撰写回覆或留言

发布留言必须填写的电子邮件地址不会公开。