HostMem经典云服务器77折促销

139次阅读
没有评论

HostMem经典云服务器77折促销,还剩最后一个产品,所剩无几,需要的抓紧下单!

  • #折扣码#:23off有效期1周

1024MB RAM
– 1x vCPU
– 20GB SSD space RAID-10
– 500GB transfer/mo
– 100Mbps uplink
– 1x IPv4
– 2x IPv6
– KVM/duduVM
$12.99/year,$10.00/year
– Order link:https://vm.hostmem.com/vm/create/7

 
saber
版权声明:本站原创文章,由 saber 2020-09-04发表,共计221字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)