HostMem十月优惠

137次阅读
没有评论

折扣和之前的一样。

经典云77折,折扣码 ”23OFF”

1024MB RAM
– 1x vCPU
– 20GB SSD space RAID-10
– 1TB transfer/mo
– 100Mbps uplink
– 1x IPv4
– 2x IPv6
– KVM/duduVM
– $12.99/year
– Order link
购买链接:https://vm.hostmem.com/server/create/7

动态云6折, 折扣码 “CND-6“

购买链接 https://cvm.hostmem.com/server/create

Telegram: https://t.me/hostmem 

 
saber
版权声明:本站原创文章,由 saber 2020-10-14发表,共计344字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)